BOURGES NATIONA(A)L 25-5

Nieuwe coördinaten - Nouveau Coördonnées

465210.2 / 022218.3 (+25km)

Waarborg - Garantie 

Brabantse Unie - Union Brabançonne

zie voir info

info

Aantal duiven - Nombre de pigeons BOURGES 25-5 NATIONA(A)L

OUDE-VIEUX              24002

JAARSE-1AN              18783

TOTA(A)L                  42785

per lokaal - par local zie info

info

Programma 2024 Programme

info

INFOR KAMPIOENSCHAPPEN-CHAMPIONNATS 2024

zie - voir info

info

LIDKAART-CARTE DE MEMBRES 2023

INGESCHREVEN - INSCRIT

247 LEDEN / MEMBRES

bijlage

NIEUWE POELBRIEF PROVINCIAAL VL.BRABANT - NATIONAAL en ZONAAL

Voor 2021 zal er een nieuwe nationale poelebrief gebruikt worden.

Deze poulebrief zal ook gebruikt worden voor de zonale en provinciale dubbelingen

Voor de Internationale vlucht blijft de oude poelebrief behouden

zie info

info

UITLEG inzetten provinciale -nationale poelebrief

zie info

info