TULLE 31-7 Waarborg-Garantie

Oude-Vieux  100€

Jaarse-1An   100 €

GEWAARBORGD IN PRIJZEN VAN 20 EURO PER DUIF - GARANTIE EN PRIX DE 20 EURO PAR PIGEON

 

Inschrijving op de poelebrief onder de rubriek bons aan 5 EURO per duif.

Inscription sur le bordereau d’enlogement sous la rubrique bons à 5 EURO par pigeon.

 

WAARBORG / GARANTIE

 OUDE-VIEUX    1 MIES TOT/MISE A 25€ (N°9) + SERIES TOT/A 1€ (N°4)

 JAARSE-1AN     1 MIES TOT/MISE A 13€ (N°8) + SERIES TOT/A 0,75€ (N°3)

 

31-7 BOURGES Waarborg-Garantie

 

WAARBORG - GARANTIE BRABANTSE UNIE/UNION BRABANCONNE

OUDE/VIEUX MIES 25€ (N°9) + SERIES 1€ (N°4) + 300€ in/en SERIES

JAARSE/1AN MIES 25€ (N°9) + SERIES 1€ (N°4) + 400€ in/en SERIES

JONGE/PIGEONNEAUX MIES 25€(N°9)+SERIES 1€(N°4)+500€ in/en SERIES

 

zie/voir DETAIL

 

 

Detail

Programma 2021 Programme

zie info - voir info

info

NIEUWE POELBRIEF PROVINCIAAL VL.BRABANT - NATIONAAL en ZONAAL

Voor 2021 zal er een nieuwe nationale poelebrief gebruikt worden.

Deze poulebrief zal ook gebruikt worden voor de zonale en provinciale dubbelingen

Voor de Internationale vlucht blijft de oude poelebrief behouden

zie info

info

UITLEG inzetten provinciale -nationale poelebrief

zie info

info