LIBOURNE 20-7 Waarborg-Garantie

Oude-Vieux  100€

Jaarse-1An  100 €

GEWAARBORGD IN PRIJZEN VAN 20 EURO PER DUIF - GARANTIE EN PRIX DE 20 EURO PAR PIGEON

 

Inschrijving op de poelebrief onder de rubriek bons aan 5 EURO per duif.

Inscription sur le bordereau d’enlogement sous la rubrique bons à 5 EURO par pigeon.

 

WAARBORG / GARANTIE

 OUDE-VIEUX    1 MIES TOT/MISE A 13€ (N°8)

 JAARSE-1AN     1 MIES TOT/MISE A  5€ (N°7)

 

WAARBORG PROVINCIAAL Vlaams-Brabant

GARANTIE PROVINCIAL Brabant-Flamand

OUDE / VIEUX N° 10  

JAARSE / 1AN  N° 10 

WEEK-END aan zee / à la mer 1e serie 2 pigeons (1+2) jaarse-Yearlings

BLOIS jonge duiven 20 juli AFGELAST

Gezien het geringe aantal jonge duiven verleden week op FAY-AUX-LOGES en de zwaarte van deze vlucht (juist 1200m) heeft het bestuur van de Brabantse Unie besloten de vlucht uit BLOIS (alleen jonge) AF TE LASSEN

 

ISSOUDUN 20-7 Waarborg-Garantie

GEWAARBORGD IN REEKSEN / GARANTIE EN SERIES : 

OUDE/VIEUX  400 EURO

JAARSE/1AN  400 EURO

INSCHRIJVING BIJ DE INKORVING OP POELBRIEF ONDER DE RUBRIEK

SERIES AAN 2,50 EURO PER DUIF

 

INSCRIPTION A L’ENLOGEMENT SUR BORDEREAU D’ENLOGEMENT SOUS LA RUBRIQUE

SERIES A 2,50 EURO PAR PIGEON

1e onaangeduide reeks van 3 duiven/1ière série non-désignée de 3 pigeons   100 €

1e aangeduide reeks van 2 duiven/1ière série désignée de 2 pigeons               75 €

1e onaangeduide reeks van 2 duiven/1ière série non-désignée de 2 pigeons     50 €

2e aangeduide reeks van 2 duiven/2ième série désignée de 2 pigeons              50 €

2e onaangeduide reeks van 2 duiven/2ième série non-désignée de 2 pigeons    25€

Rest in aangeduide reeksen van 2 duiven / Solde aux séries désignées de 2 pigeons (25€)

Iedere duif komt maar éénmaal in aanmerking /Chaque pigeon est pris en compte qu’une seule fois

 

WAARBORG BRABANTSE UNIE / GARANTIE UNION BRABANCONNE

          OUDE + JAAR / VIEUX + 1AN    1 MIES TOT/ MISE A 25€ (N°9)

 

WAARBORG PROVINCIAAL VLAAMS-BRABANT N° 10 (2 cat)

GARANTIE PROVINCIAL BRABANT-FLAMAND N° 10  (2 cat) 

 

BARCELONA - Herdenkingsprijs FRANS RANS

 

ALLEEN VOOR DE LEDEN – UNIQUEMENT POUR LES MEMBRES

 

 

 

HERDENKINGSPRIJS – PRIX DE COMMEMORATION   FRANS RANS

 

Eerste ereserie / Première série d’honneur (1+2)         5-7 BARCELONA (oude-vieux)

 

 

 

FABRE EDDY – DIEST  60e pr.

 

WEEK-END aan ZEE / A LA MER

In/A BLANKENBERGE 11/10 - 13/10 "ALFA INN HOTEL"

BOURGES 25-5 Oude-Vieux

VAN HUYNEGHEM Guy - BRUSSEGEM  81e pr

BLOIS 15-6 Jaarse - 1An

TOURNELLE Davy - Rummen  96e pr

MONTELIMAR 29-6 oude  - vieux

D'HAESELEER Kris - Affligem 68e pr